ερίνωση

ερίνωση
Ασθένεια του αμπελιού που οφείλεται στο μικροσκοπικό άκαρι εριόφυοςφυτόπτης. Το άκαρι αυτό ζει ομαδικά στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και προκαλεί στο έλασμα χαρακτηριστικά στρογγυλά κηκίδια, κυρτά και λεία από πάνω, κοίλα, επενδεδυμένα με τρίχωμα αρχικά λευκό και έπειτα καφέ από κάτω. Σε πρώτη όψη οι κηκίδες αυτές μοιάζουν λίγο με τις κηλίδες που σχηματίζει ο περονόσπορος. Η ε. κατά τις ξηρές και θερμές χρονιές παίρνει μερικές φορές μεγάλη έκταση και βλάπτει στην παραγωγή. Καταπολεμείται με ψεκασμούς φωσφορικών εστέρων.
* * *
η
(φυτοπαθ.) ασθένεια τού αμπελιού που προέρχεται από το άκαρι Phytoptus vitis.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”